היום היה שיעור מאכזב

כי

כדי לדעת את חוקי הטבע, עליך אך ורק להתנסות. עיקרון הסיבתיות אינו חוקי הטבע, לא ממש.

הרציונאליסטים טענו שניתן לגזור מעיקרון הסיבתיות כל חוק טבע שהוא ולמעשה הם קוהרנטיים. בא יום וטען שזה ממש לא נכון ולו כי אין עיקרון רציונאליסטי שכזה, לבטח לא בטבע, בעולם התופעות, אלא הוא מצוי בנפש האדם.
 
והוא אמר

שהפסיכולוגיה שלנו בנויה באופן מוטעה להרגיש כאילו יש סיבתיות, וטענו נגדו שגם הטיעון הזה מוכיח סיבתיות של פסיכולוגיה.
 
למעלה