החיים

BigBadWolf

Member
עזוב מתמטית, אפילו במילים אין הגדרה מוסכמת

יש כמות עצומה של הגדרות מוצעות, אבל אף לא אחת עם הסכמה מדעית נרחבת. לגבי הגדרות מתמטיות, יש הגדרה תרמודינמית שקשורה למערכות רחוקות משיווי משקל. אני מכיר מדען שהציע הגדרה שקשורה לסיבוכיות (Complexity) של המערכת. מדענית אחרת אמרה לי לאחרונה שבעקבות שיתוף פעולה איתה הוא שינה את ההגדרה שלו כך שתהיה תלויה בכמות המידע שיש במערכת.
 
למעלה