הושבו 18 ישראלים שנכנסו בטעות

גוטרמן

New member
הושבו 18 ישראלים שנכנסו בטעות


הושבו 18 ישראלים שנכנסו בטעות לכפר בשליטה פלסטינית
 
למעלה