הגרמי ליפקוביץ קבע כעת מזוזה בחנות

הגרמי ליפקוביץ קבע כעת מזוזה בחנות

הגרמי ליפקוביץ קבע כעת מזוזה בחנות חדשה של קופת העיר במרכז רימונים
 
למעלה