הגננת מובילה ביד את נפוליונצ'יק

הגננת מובילה ביד את נפוליונצ'יק

המערב מלוכד סביב הגננת


 
למעלה