הבנתי היטב

הבנתי היטב

אתה בנשמתי,זאת הבנתי אני בנשמתך חבויה אותך נושאת בקרבי ואשא לעד בלבי המילים שלי הן גם שלך וממך שכותבת לך מנשמה מאוחדת באהבה גדולה ומיוחדת מאד
 
למעלה