האם כנפו תצעד לת"א במקום לירושלים ?

האם כנפו תצעד לת"א במקום לירושלים ?

האם היא תצעיד את הפרזיטיות למקום האמיתי שאליו זורם הכסף המיותר, לתיאטראות ?
 
למעלה