האם ביקור טכנאי לשם התקנה אינו נכלל בחוק הטכנאים?

דיברגנט חדש

Well-known member
מעניין מה תגיד על המקור הבא:

(2) זמן ההמתנה לטכנאי כאמור בפסקה (1) לא יעלה על שעתיים מעבר לשעה שתואמה, ואולם נותן השירות רשאי להציע לצרכן להמתין לקריאה טלפונית כתחליף לתיאום האמור, ובלבד שזמן ההמתנה של הצרכן במענו לא יעלה על שעתיים והובהר לצרכן שהוא רשאי לסרב להצעה כאמור אם אין בה כדי להקל עליו.
 

ב ר ז י ל י

Active member
מנהל
זה בדיוק מה שטענתי מלכתחילה

ואני מצטט ממה שהבאת
"ובלבד שזמן ההמתנה של הצרכן במענו לא יעלה על שעתיים "
-
שים לב שמדובר כאן על שעה שתואמה ולא על "חלון"
 

דיברגנט חדש

Well-known member
מדובר על שעת התחלה של הטווח במיוחד בכדי למנוע

טווחים גדולים ואז בעצם לא עשית כלום.
 
החוק קובע זמן המתנה של עד שעתיים מהשעה שתואמה

אך הוא מזכה בפיצוי ללא הוכחת נזק רק על איחור של שעתיים לפחות מעבר לזמן ההמתנה, ולא מעבר לשעה שתואמה, משמע: ארבע שעות לפחות מהשעה שתואמה.
נובע מכאן, שחברה רשאית למעשה להציע טווח של עד שעתיים לביקור הטכנאי, למשל, מ- 12:00 עד 14:00. במקרה כזה, אם הטכנאי יאחר עוד ויגיע, נניח, בשעה 15:45, עדיין לא תהיה לצרכן עילה לפיצוי הקבוע בחוק הגנת הצרכן בלא הוכחת נזק, אך כן תהיה לו עילה לפיצוי לפי חוק החוזים, ולחלופין לפי פקודת הנזיקין (סעיף 31 לחוק), בכפוף להוכחת האיחור והנזק שגרם.
 
למעלה