האם ביקור טכנאי לשם התקנה אינו נכלל בחוק הטכנאים?

דיברגנט חדש

Well-known member
האם ביקור טכנאי לשם התקנה אינו נכלל בחוק הטכנאים?


כוונתי כמובן לענף התקשורת, שבו מככבות הוט ו-yes.
 

פולספגן

New member
למיטב ידיעתי, זה גם כלול

"החוק חל גם במקרה של התקנה או פירוק המכשיר בבית הצרכן ככל שנדרש לכך ביקור טכנאי על פי החוזה.

בתק (י-ם) 2621/08 אסף אבני נ' די.בי.אס שירותי לווין (1998) בית המשפט קבע כי "חוק הטכנאים" חל במקרה של ניתוק הממיר והחזרתו לחברת הוט וחייב את הוט לשלם לצרכן פיצוי של 2,000 ₪ לאור הזמן הרב שהמתין הצרכן לטכנאי בביתו."
 
ספק אם "חוק הטכנאים" חל על איחור להתקנה

ניתחתי את הסוגיה בפורום זה ב- 20 בינואר 2009 וטרם מצאתי פסיקה חדשה שתבהיר אותה. ראה כאן וראה גם כתבה מהיום בנושא באתר Ynet.
ובאשר לציטוט מאתר המועצה הישראלית לצרכנות:
ראשית, מדובר בו בפסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות, שכמובן אינו מהווה תקדים מחייב;
שנית, לא מדויק האמור באתר, ש"בית המשפט קבע כי 'חוק הטכנאים' חל במקרה של ניתוק הממיר והחזרתו לחברת הוט". בית המשפט, קרי: השופטת אנה שניידר, לא קבע את זה. השופטת פשוט ראתה זאת כמובן מאליו, בלי שדנה בשאלה (אם החוק אמור לחול על איחור לנתק), מן הסתם משום שהצדדים לא העלו אותה, והיא (השופטת) לא קראה את החוק בעיון, ולראיה טעויות נוספות שלה:
(א) השופטת מסתמכת כביכול על סעיפים 18ג ו- 18ד לחוק הגנת הצרכן (סעיף 10 לפסק הדין), וצריך להיות: סעיף 18א(ג) ו- 18א(ד), כלומר: סעיפי המשנה (ג) ו-(ד) של סעיף 18א;
(ב) השופטת כותבת בסעיף 11 לפסק דינה: "יצוין כי 'בחוק הטכנאים' [אגב, מיקום המירכאות הפותחות צריך להיות אחרי הב': ב"חוק הטכנאים", ולא "בחוק הטכנאים", עב"א] נקבע כי זמן ההמתנה לטכנאי לא יעלה על שעתיים מעבר למועד שתואם עמו, ואם הופרה ההוראה האמורה - יהא זכאי הצרכן לפיצוי כספי שאינו תלוי בנזק בסכום של 300 ש"ח אם זמן ההמתנה חרג בחצי שעה, ובסכום של 600 ש"ח אם זמן ההמתנה חרג בשעה". ובכן, במקום "חצי שעה" ו"שעה", צריך להיות "שעתיים" ו"שלוש שעות" בהתאמה, כאמור בסעיף 18א(ד)(1) לחוק (הנתונים "חצי שעה" ו"שעה" נלקחו כנראה מהצעות שלא התקבלו בסופו של דבר).
אגב, פסק הדין ניתן ב- 21 בינואר 2009, יום אחד אחרי שנכתבה תגובתי המקושרת לעיל, מה שמוכיח, שהשופטת אנה שניידר אינה גולשת (על כל פנים, לא גלשה אז) בפורום זה (אנה אנו באים?).
 

פולספגן

New member
הנה עוד מקור שמראה את זה -‬

(את מה שכתוב באתר המועצה הישראלית לצרכנות)

לפי התביעה: הפסיקה קבעה כי התקנה שווה לתיקון ולניתוק
 
ועדיין קיים ספק

התובע בכתבה מסתמך על פסק הדין שהתייחסתי אליו קודם, שבו החילה השופטת אנה שניידר, בלי שום נימוק והסבר, את "חוק הטכנאים" על איחור טכנאי לניתוק משירות; ועל פסק דין נוסף, אף הוא של בית המשפט לתביעות קטנות, מ- 23 בדצמבר 2009, שבו אמר השופט שאול מנהיים:
"מקובל עלי כי הוראות אלה של חוק הגנת הצרכן חלות לא רק על הגעת טכנאי לצורך תיקון תקלה בתקופת האחריות, אלא גם על הגעתו לצורך התקנה ראשונית של המוצר (שהרי גם התקנה זו היא חלק מהשירות שניתן לרוכש, והיא אף תנאי לתחולת האחריות ולתוקפה)".
אך עדיין לא ראיתי החלטה מחייבת בסוגיה של בית המשפט העליון או, לפחות, החלטה מנחה של בית המשפט המחוזי או, למצער, פסקי דין מנומקים ומשכנעים של בתי המשפט לתביעות קטנות במידה שתצדיק את תשובתה הנחרצת של המועצה הישראלית לצרכנות, ש"החוק חל גם במקרה של התקנה או פירוק המכשיר בבית הצרכן ככל שנדרש לכך ביקור טכנאי על פי החוזה".
ב-20 בינואר 2009 (יום אחד לפני מתן פסק הדין של השופטת שניידר וכשנה לפני מתן פסק הדין של השופט מנהיים) כתבתי בפורום זה:
"ניתן לפרש את הסעיף כאילו הוא מכוון לביקור טכנאי לצורך תיקון בלבד, אבל הגיוני להחיל את הסעיף גם על התקנה. פסיקה שתבהיר את הסוגיה לא מצאתי, ועל כן תשובה חד-משמעית אין לי". דעתי זו תואמת את עמדת הרשות להגנת הצרכן, כפי שהובעה אך אתמול בכתבה באתר Ynet:
"מאחר וקיים ספק בדבר תחולת חוק הטכנאים על התקנה ראשונית ובטרם נפגעה 'תקינות' הטובין, תבחן הרשות את הצורך בתיקון חוק בעניין זה".
 

דיברגנט חדש

Well-known member
אני רואה שאתה מבין ולכן יש לי שאלה אליך -

למיטב הבנתי, החוק עוסק רק בהתקנה חדשה, קרי, אם אני לקוח קיים ואני למשל רוצה הוספת נקודת טלפון, אז החוק כן מתייחס אליי, כי הטענה העיקרית של החברות האלו, היא שאתה עדיין לא לקוח שלהם.
עוד דבר, החברות בד"כ נותנות טווח של 3 שעות שזה בניגוד לחוק הטכנאים שקובע שמותר לתת טווח של שעתיים ולכן אם טכנאי איחר לך בשעה כאשר הטווח היה 3 שעות, זה בעצם הוא איחר לך בשעתיים, כי לפי החוק צריך להיות 4 שעות מהסף התחתון של הטווח ועל כן הפיצוי יהיה 300 ש"ח והם יכולים לטעון עד מחר שהאיחור הוא רק שעה.
 
תודה על המחמאה, אך איפה השאלה?

אתה הבעת את דעתך, אך לא מצאתי שום שאלה בתגובה שלך. אף-על-פי-כן אתייחס:
1. הבעיה אינה בכך שאינך לקוח לפי הטענה, אלא בכך שהַתְקָנָה, לכאורה, אינה שירות ה"מותנה בתקינות הטובין הנמצאים אצל הצרכן" (כנדרש בחלופה הנוגעת לענייננו מבין שְׁלוֹש החלופות שבסעיף 18א(ג)(1) לחוק הגנת הצרכן), שהרי טרם ההתקנה הטובין אינם נמצאים כלל אצל הצרכן ובמהלך ההתקנה טרם החל השירות המותנה בתקינותם.
2. החוק קובע, שזמן ההמתנה לא יעלה על שעתיים מעבר לשעה שתואמה (סעיף 18א(ג)(2)), אך רק איחור של שעתיים מעבר לזמן ההמתנה (קרי: ארבע שעות מעבר לשעה שתואמה) יזכה בפיצוי ללא הוכחת נזק בסך 300 ש"ח ואיחור של שעה נוספת (שלוש שעות מעבר לזמן ההמתנה שהן חמש שעות מעבר לשעה שתואמה) או יותר יזכה בפיצוי ללא הוכחת נזק בסך 600 ש"ח (סעיף 18א(ד)(1) לחוק). ואני מסכים אתך, שהפירוש הנכון של זה הוא, שהחברות אינן רשאיות להתחכם ולהציע טווח ביקור של יותר משעתיים, ואם הציעו טווח של שעתיים, הרי שהוא כולל בתוכו את מלוא זמן ההמתנה (אם נקבע, למשל, שהטכנאי יגיע בין 12:00 ל- 14:00, השעה 12:00 תיחשב כשעה שתואמה).
 

דיברגנט חדש

Well-known member
לאן לשייך את הסטטוס של הדוגמה שנתתי, האם להתקנה? האם לתיקון?

הבעייתיות היא שהכל המום ורחוק מלהיות חד משמעי.
&nbsp
שאלה 2, האם נכון מה שכתבתי על הזמנים של הפיצוי והאם זה תקף לדוגמה שנתתי?
 
איחור טכנאי להוספת נקודת טלפון

1. לדעתי, זה איחור להתקנה, והשאלה אם "חוק הטכנאים" חל עליו נותרה בספק (זו השאלה העיקרית הנדונה בשרשור זה ובקודם המקושר אליו).
2. מה שכתבת על טווח הזמנים נכון, אך הוא תקף לדוגמה שהבאת רק בהנחה, השנויה במחלוקת, ש"חוק הטכנאים" חל גם על איחור להתקנה.
3. אין הכרח להיתפס ל"חוק הטכנאים" כאילו רק הוא מאפשר להיפרע מטכנאי שאיחר או ממעסיקו. אי-תחולת "חוק הטכנאים" פירושה הוא אך זה, שהנפגע מהאיחור אינו זכאי לפיצוי בלא הוכחת נזק על-פי חוק הגנת הצרכן. אך לנפגע פתוחה הדרך לתבוע פיצוי רגיל, על-פי חוק החוזים, בכפוף להוכחת האיחור והנזק שגרם, גם אם האיחור פחוּת בהרבה מאלה המפורטים ב"חוק הטכנאים", ולאו דווקא על איחור של טכנאי.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
עוד שאלה, אם אפשר

חוק הטכנאים קובע שמותר להודיע על איחור עד השעה 8 בערב ביום שלפני כן.
מה קורה במקרה שמתקשרים להודיע שיש איחור בדקה ה-90 למרות שהיו צריכים להודיע עד השעה 8 בערב ביום שלפני כן ואני מאשר את ההגעה למרות האיחור?
האם עצם זה שאישרתי את הגעת הטכנאי מבטל את החוק?
 
הודעה על איחור שבאה באיחור

לדעתי, הודעה על איחור להגיע, שבאה באיחור, אינה פוטרת מהאחריות לאיחור להגיע במועד המוסכם, גם אם הצרכן אישר את המועד החדש (מן הסתם בלית ברירה), אלא אם כן הובהר לו, שאם הוא מתנגד למועד החדש, הטכנאי עדיין יכול להגיע בטווח הזמן המוסכם.
עם זאת, רצוי שהצרכן יבהיר, כדי להסיר ספק, שבהסכמתו למועד החדש הוא אינו מוותר על זכותו לפיצוי על האיחור.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
ואם לא נאמר במילים האלו, אלא רק יידוע שלהם על חוק הטכנאים

ועל האיחור שלהם?
 
כפי שאמרתי

כעיקרון, הודעה על איחור, שבאה אחרי המועד המותר לפי החוק (שמונה בערב שקדם למועד הביקור שתואם), אינה פוטרת מאחריות לאיחור בביקור שמעבר לזמן ההמתנה המותר (שעתיים).
אך צריך לשים לב גם לסייג שבסעיף 18א(ו) לחוק הגנת הצרכן:
"נבע האיחור מסיבות שנותן השירות לא ידע עליהן בעת קביעת המועד ושעת הביקור של טכנאי ולא היה עליו לדעת עליהן, או שלא ראה ולא היה לראותן מראש, ולא יכול היה למנען, לא יהיה הצרכן זכאי לפיצוי לפי סעיף זה".
 

דיברגנט חדש

Well-known member
אם כך, בקלות הם יכולים לצאת מזה, בכך שיגידו שהתקלה

בבית (או בבתים) לפני כן, הייתה ארוכה ולא נצפתה מראש.
 
אין די בכך שיגידו

הם צריכים גם להוכיח, וגם אם יוכיחו, לדעתי, תירוץ כזה לא יתפוס, משום שטכנאי, הקובע מועד ביקור אצל צרכן, אמור לדעת, שהוא יהיה פנוי באותה עת, בייחוד כשהחוק מאפשר לו לאחר עד שעתיים, ואין זה מעניינו של צרכן, שמשך הטיפול בתקלה אצל צרכן קודם נמשך יותר מדי זמן.
 

ב ר ז י ל י

Active member
מנהל
החוק לא קובע (למיטב ידיעתי) שניתן לתת טווח של שעתיים

החוק קובע שאיחור מעבר לזמן מסוים מחייב פיצוי, החלון של שעתיים, או יותר, שקובעות איתך החברות הוא טריק שלהן לעקוף את החוק כי האיחור נספר מסוף ההמתנה ולא מתחילתה
 

דיברגנט חדש

Well-known member
הוא כן קובע והנה הציטטות הרלוונטיות:

"זמן ההמתנה לטכנאי לא יעלה על שעתיים,
מעבר לשעה המדויקת שתואמה ואיחור של שעתיים מעבר לזמן ההמתנה יזכה את הצרכן בפיצוי ללא הוכחת נזק של 300 ₪ ואיחור של שלש שעות מעבר לזמן ההמתנה 600 ש"ח"

"בתיקון זה נקבעה זכותו של הצרכן לפיצוי בסך 300 ₪ ללא הוכחת נזק במקרים בהם איחר הטכנאי להגיע לבית הצרכן לשם תיקון המוצר ביותר משעתים מעבר לזמן ההמתנה הקבוע בחוק (סה"כ 4 שעות מהמועד המדויק שנקבע) ולפיצוי בסך של 600 ₪ אם איחר הטכנאי בלמעלה מ – 3 שעות מזמן ההמתנה."
 

ב ר ז י ל י

Active member
מנהל
בציטוט שהבאת מהחוק

לא מוזכר "החלון" של שעתיים שקובעות החברות.
אבל אני מניח שטעית בציטוט
נסה בבקשה להביא את הציטוט הנכון (אם באמת יש כזה)
 

דיברגנט חדש

Well-known member
אז איך אתה מבין את המשפט:

"זמן ההמתנה לטכנאי לא יעלה על שעתיים"?

מצרף לך גם את מה שכתוב באמון הציבור.
 

ב ר ז י ל י

Active member
מנהל
אני מבין שקטעת את המשפט באמצע

והנה המשפט במלואו
-
"זמן ההמתנה לטכנאי לא יעלה על שעתיים מעבר לשעה המדויקת שתואמה"
-
מדובר על קביעת "שעה מדויקת" ובהמשך מצוין שהמתנה למעלה משעתיים מזכה בפיצוי
מה עשו חברות שונות - קובעות "חלון זמן" של שעתיים עד 5 שעות, ומשחילות באמצע משפט בעניין הודעה טלפונית של חצי שעה או שעה לפני בוא הטכנאי, והקרבן מסכים לזה, ואז, כשיש הסכמה שלו להודעה הטלפונית - החברה פטורה מתשלום הקנס.
ולעניין "אמון הציבור" זו חברה פרטית עם אינטרסים משלה שמנצלת את העוולות הצרכניות הרבות בארץ לגריפת הרבה כסף ומנצלת את המדינה בכך שהכריזה על עצמה כעמותה ועורכי הדין שלה מצאו פרצות בחוק השרות הלאומי - ומקבלת עודים חינם במסגרת חוק זה
 
למעלה