האזרחים רואים מה שנוחבות קפלן מעוללות כעת למדינה

למעלה