דער מאַראַץ רועט נישט

וי אזוי צו זאָגן

"לא ינוח ולא ישקוט"? "רועט ניט און שטילט ניט"? יוינע דער בייגלבעקער און דער קאלקבעקער, אלץ א צווייטע פאך
 
באיזה ספר מפורסם ביידיש מופיע..

יונה דער בייגל-בעקער ? מתוך אחד הספרים הטובים והמופרסמים ביותר ביידיש.
 
אין מאָטל פּייסי דעם חזנ´ס

ווען זײַן ברודער אליהו גייט חתונה האָבן. דער מחותן איז אַ פּראָסטער ייִד – יונה דער בייגל בעקער.
 

grinberg

New member
איך בעט מיט רחמים

ביטע טיַיטשט שווערע יידישע ווערטער פארינגלטעריֵיט אויף העברעיֵיש. וואס איז דאס ´מאראץ´ דערהינען???
 

grinberg

New member
מאַראַנץ געוויס

אָבער נישט ´מאראץ´. און עס איז דאָ נאך אַ וואָרט אויף תפוז וואָס איך געדיֵינק נישט א צינד (אפשר פאמעראנץ, אבער ניין עפעס אנדערש)
 

fanti

New member
מאראנצ´ - מארנצ´ן ... ../images/Emo176.gif

איך פרעגט אוואדע וואס טוט דו דער אבטיח ... נו, אז ס´איז נישטו אה בילד פון מארנצן נעמטמען וואס איז דו , אה אבטיח
 

grinberg

New member
בא אונז האט מען האס גערופן

כאַפוז אנדערע רופן האָס וואַסער´מלון אגב דאס איז א מעראנץ
אדער דאָס
און דאָס נאָכן עסן
 
למעלה