גם אלוקים תוהה

Liquidil

New member
גם אלוקים תוהה

גם אלוקים תוהה והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, וענני עופרת כבדים כיסו ממעל, וענני עופרת בערו כסנה המדבר, שורות שורות, ממתינים לחמלת בורא עולם, שורות שורות, מפקפקים בגזר דינם, ומוסרם ותפילתם בכלי משחית, לשם מה תכלית בריאתם? לשעשע בורא החושך! כבובות התלויות על חוט תפירה, המנסות לכרות ענפיהן שלהן, ואלוהיהם עייף מהבריאה, גם הוא שכח, שטעות לעולם חוזרת, ובראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ..
 
למעלה