ברכות לנוחי דנקנר

DANIAVNI

Well-known member
ברכות לנוחי דנקנר


שאל מישהו את יעקב בודו מה זה "טאייקונעם"
ענה בודו
טייק זה לקחת באנגלית
ונעמען זה לקחת ביידיש

וטייקונעם אלה אנשים שעל הזמן הם טייק אונד נעמען טייק אונד נעמען
ויש טייקון אחד מאוד מנומס
כשהוא לוקי הוא אומר אדאנק ( תודה ביידיש)
ושוב לוקח ושוב אומר א-דאנק
ולכן קוראים לו
דאנקנער.

https://www.youtube.com/watch?v=zQ7SIev0uSQ
 
למעלה