בטאון העדה מצטרפת להשמצות נגד אמסלם

בטאון העדה מצטרפת להשמצות נגד אמסלם

בטאון העדה מצטרפת להשמצות נגד אמסלם! מתארים אותו כמו הכתב ממעריב..
 
למעלה