בחב"ד שום דבר לא השתנה הרבנים המנוולים מחבד האמת

drקולדר

Active member
ורבני חבד במיוחד כפר חבד האמת על כוחו של אשכנזי וטרבניק
גורליק התחתן עם אשכנזי וגרונר
האמת על מורוזוב גורליק סודקביץ לוין וריבקין ומשפח'

עם פטירתו של הרב גרליק בח' סיון התשל"ד בהיותו זקן בן 95 והולכי רכיל בבית הכנסת בכפ"ח דיברו שכבר עבר את 100 אך זוכר כל מי שלקח גמ"ח וזוכר וכו' הוא נהרג בתאונת דרכים בחזרתו מחתונה בירושלים בנו אברהם שמואל סיפר שאביו לא רצה לנסוע לחתונה אך מאוד , מאוד, הפצירו בו והתפתה ונסע לחתונה שבדרך חזרה נהרג בתאונת דרכים.
ואז נבחרו 2 רבנים נחום טרבניק , ושמואל מרדכי אשכנזי שעשו את החיים לחב"ד יותר גרוע מאשר ש.ז. גרליק הזקן בן 95 או יותר מ-100
2 הרבנים מעורבים היו במחלוקת בין משפחת סודקביץ' ,לוין, והאחים חיים וזוסיא וצבי שזה כולל גם את רייכמן כשהמצד השני מורוזוב וגרליק
נושא המריבה היה
אפרים זלמן סודקביץ' ניהל את הצרכניה של כפר חב"ד במרכז ובסוף שנות ה-י' פתח מפעל לנחשונים ומפזרים לחלקי קירור ומיזוג מכאן התפתחה המריבה בין סודקביץ' ומורוזוב עד שבשנת תשכ"ד ד. מורוזוב זרק בקבוק על ב. לוין גיסו של א. ז. סודקביץ' וב. לוין מת בכ"ד באדר התשכ"ד ודוד מורוזוב נהרג על גדות תעלת סואץ מפגז שפגע בראשו בש"ק ר"ח תמוז תשכ"ז (8.7.1967)
2 הרבנים הנבחרים היו שייכים לנושא כי נ. טרבניק אשתו היא גרליק ולובה גרליק היא אחותו של ד. מורוזוב ואחיו של ש.מ. אשכנזי נתן אשכנזי התחתן עם חנה סודקביץ' בתו של א.ז. סודקביץ' ולכן 2 הרבנים הנבחרים דאגו רק למשפחותיהם וגרורותיהם ורמסו ברגל גסה את השאר , רמסו ברגל גסה יתומים וכל מי שלא היה להם כח ללכת נגדם רמסו
כפר חב"ד נהפך לשלטון כוחני ולא שלטון שיש בו צדק ויושר הם לא יכלו להנהיג הכפר בדרכי יושר ופחדו מבעלי הכח כדי שלא יזכירו להם המקרה ודחקו ורמסו את היתומים וכל אלו שאין להם כח להזכיר להם המקרה כי ש.מ. אשכנזי שאחיו נתן התחתן עם חנה סודקביץ' פחד מטרבניק וגרליק כי הוא חי בחב"ד כמו פרזיט בא והתחתן עם סודקביץ' ואחרי מות גרליק עוד זכה ברבנות ע"ח היתומים שהמריבה בין א.ז. סודקביץ' ומורוזוב גרמה יש לציין שבחב"ד נוספו יתומים בגלל המריבה הנ"ל והאווירה העכורה הנ"ל ועל גבם של יתומים אלו שלא ממשפחת זלמן סודקביץ' וריבקין לוין וכו' וגם לא ממשפחת מורוזוב וכו'
אלא יתומים שהם יצרו ממשפחות אחרות בגלל מפעל של סודקביץ' והמריבה עם מורוזוב
לועד נכנסו מהשפחה של א.ז.סודקביץ' שהוא גם הכניס את לרר ועוד בסיוע של מוטל לוין שעבד בוועד וגם רייכמן קשור לסודקביץ דרך ריבקין והם מנהלים את הרבנות, הוועד, והמוסדות העיקריים ושאר האנשים לא יכולים לפתוח את הפה

ימי ליפשיץ הוא נכדו של בנימין לוין

ונשוי לבתו של יקותיאל שניאורסון ולקותי יש הרבה ילדים או יותרhttp://www.shturem.net/index.php?section=news&id=58637
מתוך הוידוי בכתבה אפשר לראות שהרבי לא יכל לסבול יותר למורוזוב היה משפחה גדולה וזה לא הגבאים שלא ענו לגב מרוזוב
בראיון ב'גלי צה"ל' לקובי אריאלי ספרה רעייתו מרת שפרה שתחי': "כתבנו לרבי על הולדת בנינו השלישי, ולא הגיע מכתב חזרה, כפי שבדרך כלל מתקבל. באמצע ימי השבעה, הגיע המכתב. פתחנו אותו ונדהמנו. הנוסח היה "שיגדלוהו". בדרך כלל הנוסח הוא "במענה על הודעתם אשר נולד להם בן למזל טוב, הנה יה"ר מהשי"ת שיכניסוהו לבריתו של אברהם אבינו, וכשם שיכניסוהו לברית כן יכניסוהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים, ויגדלו ביחד עם זוגתו תי' מתוך הרחבה". ואילו כאן, הרבי לא שלח מיידית את התשובה כנהוג לפני הברית, אלא שלח את זה כמה זמן אחר כך עם הנוסח 'שיגדלוהו'. והנוסח המיוחד והשונה הזה הגיע לכפר חב"ד לאחר הפטירה שלו".
 

drקולדר

Active member
משפחת זאב זלמנוב בני דודים של סימה סודקביץ הביאה עולים חדשים לכפר חבד מתי שנולדה בתם רחל כדי לעבוד עליהם זלמן סודקביץ חי עד גיל 100 וגם ועלוול זלמנוב חי עד גיל 100 וסימה סודקביץ מתקרבת לגיל זה 100
 

drקולדר

Active member
המפעל של סודקבץ שעליו רבו ובגללו ייתמו אחרים והרסו את חייהם ואפילו לא שואלים איך יתומים אלו חיים
 

קבצים מצורפים

  • המפעל של סודקביץ.JPG
    המפעל של סודקביץ.JPG
    KB 99.6 · צפיות: 1

drקולדר

Active member
אחרים הם מייתמים אבל סודקביץ חי עד גיל 100 וגם גורליק הזקן מת מעל 100
 

drקולדר

Active member
מדוע להם ולכל משפחותיהם מגיע מפעלים וליתומים שייתמו אין מספיק אוכל
 

drקולדר

Active member
מדוע להם ולכל משפחותיהם מגיע מפעלים וליתומים שייתמו אין מספיק אוכל
מצ"ב אודות מפעל העופות של משפחת ליפשיץ שהתחיל ברדיפת יתומים בגלל המריבה של מורוזוב סודקביץ תמונה של כפרות במפעל העופות של ליפשיץ ליד הרכבת
 

קבצים מצורפים

  • בכפרות במפעל העופות של ליפשיץ לוי וילימובסקי.jpg
    בכפרות במפעל העופות של ליפשיץ לוי וילימובסקי.jpg
    KB 125 · צפיות: 0

drקולדר

Active member
סודקביץ רמאים ששורדים בגלל שנשואים עם אשכנזי והוא סידר להם מיוחסים לרוב הצאצאים
 

drקולדר

Active member
סודקביץ קוט התחתנו לאחרונה עם בלינוב ירוסלבסקי ככה גם ירוסלבסקי הפרזיט מקרית מלכי יצטרף לרדיפות ולא רק אשכנזי סלונים וולפא סודקביץ אלו התחתנו גם עם חזן ברוד גם משפחות מרובות ילדים
 

drקולדר

Active member
בת כמה סימה סודקביץ לדוגמא ילדיה פיטל סודקביץ בן 76 גרשון סודקביץ בן 75
 

drקולדר

Active member
משפחות מרובות ילדים -כסף-חיים טובים-שידוכים טובים -מעמד טוב ושאחרים יסבלו
 

drקולדר

Active member
גלעד שרון בן דודו של עופר מיודובניק מחבד שנשוי למידנציק משפחה מרובת ילדים שהגה את גירוש היהודים מגוש קטיף רץ בליכוד לאחר אירוסי סודקביץ עם בקרמן וואלפא
 
למעלה