בדיחה טובה

בדיחה טובה

"ואל תשכח משה את חוק הכשרות", אומר אלוהים למשה, "לעולם אל תאכל גדי בחלב אימו, זה אכזרי." משה חושב שניה ואומר, "למעשה מה שאתה אומר זה לעולם לא לאכול בשר וחלב ביחד." "לא", משיב אלוהים, "מה שאני אומר זה לעולם אל תאכל גדי בחלב אימו, זה דבר אכזרי." "אה, הבנתי", אמר משה, "מה שאתה באמת אומר שחייבים לחכות שש שעות בין אכילת בשר לחלב בכדי שלא יהיו יחד בבטן." "משה!!!", אומר אלוהים בכעס, "מה שאני אומר זה אל תבשל גדי בחלב של אמו, זה אכזרי!!!" "או אלוהי בבקשה אל תעניש אותי על טיפשותי", מתחנן משה, "כוונתך בוודאי היא שיהיו לנו שני סטים של כלי אוכל אחד למאכלי בשר ואחר למאכלי חלב ואם יש טעות אז צריך לקבור את הכלים בחוץ." "לעזאזל, תעשה מה שאתה רוצה"...
 
למעלה