בדד, מביט לירח

בדד, מביט לירח

בדד
מביט לירח
כולו שלי
כולי שלו
לשנינו אין מצב רוח

מבטי לא נעתק לרגע
מחצי הסער המשתקף
שכמוני עד לפני שבוע
היה כל כך שלו

שלם היה
עתה חצוי
כולו שלי
כולי שלו
זמן העצב הצפוי

לעולם כך יהיה
מעולם כך היה
חלק מהזמן שלם
וכל השאר נשייה

יפה כלבנה...

 
פרשנות

חיינו מתנהלים במחזור כמו הירח
פעם מלא פעם חסר
פעם מצב רוח שמח
פעם עצוב
וכך האהבה אף היא כזו
מאירה ונמוגה מחדש
מה שנותן לנו לחוות את הרגע
בין שני קצוות המציאות
 
למעלה