בארץ ישראל קם עמנו , העם היהודי .

בארץ ישראל קם עמנו , העם היהודי .

התחדשותנו המדינית באה לביטוי בהקמת הקונגרס הציוני בבאזל . התחדשות עצמאותנו באה לביטוי בהקמת מדינה יהודית בארץ ישראל . בין התחדשותנו המדינית לבין התחדשות עצמאותנו נרצחו בשואה הנאצית 6 מיליונים מאחינו . פצע זה לא נרפא עד היום . לפיכך ובתוקף היותי אזרח מדינת ישראל , יהודי , בן לאב יהודי ואם יהודיה ובתוקף הזכות לבחור ולהיבחר אני מכריז בזה על ייסוד כח פוליטי חדש . המפלגה הקטנה , הענייה , החלשה וחסרת ההשפעה . העיקרון הראשון על פיו תפעל המפלגה הקטנה , הענייה , החלשה וחסרת ההשפעה הוא ריבוי טבעי מואץ של היהודים בארץ ישראל ובעולם . כדי לקיים ריבוי טבעי מואץ של היהודים בארץ ישראל , מצווה מדינת ישראל לעזור בכלים ממלכתיים של ממשלת ישראל למשפחות יהודיות רבות ילדים . כמו כן מצווה מדינת ישראל לסייע באמצעות ממשלת ישראל , לאמהות יהודיות בגידול הילדים , בחינוכם ובהשכלתם . מדינת ישראל מצווה להקצות את המשאבים הממשלתיים , לקיומו של העיקרון הראשון של המפלגה הקטנה הענייה החלשה וחסרת ההשפעה . לתגובות – [email protected]
 
למעלה