באיה שלב מס הכנסה מחשב את האינפלציה כשממסה אותי?

באיה שלב מס הכנסה מחשב את האינפלציה כשממסה אותי?

קראתי על ההבדל בין מס נומנלי למס ראלי

https://www.harel-group.co.il/finan...ation/Pages/nominal-versus-real-interest.aspx

השאלה - כשאני משקיע בבורסה (דרך ברוקר) או משקיע בחברת השקעות בקופ"ג להשקעה נניח. ואני אמור להיות ממוסה 25% ריאלי.

מי ומתי בודקים מה הייתה האנפלציה באותה שנה ומורידים אותה מהמס כדי שיהיה ראלי?

כלומר המס הוא בזמן מכירה ואז בעצם אךף אחד לא יודע מה תהיה האנפלציה באותה שנה. לא?

אז בכל מקרה בשנה כשמוכרים מניות או פודים כל מוצר השקעה - חייב (אפילו בתור שכיר שלא מחויב בדיווח) - להשיג דוח למס הכנסה עם ספח רווחי הון?

תודה על ההסברים
 

k-don

Active member
מי שמוריד את המס באופן אוטומטי זו חברת הניהול

ומעבירה אותו למס הכנסה.
החישוב של המס הריאלי נעשה על ידי חברת הניהול
אחרי סוף השנה ניתן להגיש דוח שנתי ולקבל החזרים.
 
אז למעשה בכל שנה שיש אנפלציה חיובית - כדאי להגיש בקשה להחזר?

כי המסר הראלי אמור להיות נמוך יותר. וגובים ממני יותר ממה שהיו גובים בדיעבד אם היו יודעים כמה אנפלציה הייתה?
 

k-don

Active member
החישוב הוא לפי המדד הידוע ביום הרכישה ולפי המדד הידוע ביום

המכירה.
מדובר כמובן על אותן ניירות ערך שהרווח עליהם מחושב כרווח ריאלי עם 25% מס.
מורידים (או מוסיפים) את הפרשי המדד, ונשאר הרווח לפני מס ומזה מחשבים את המס.
את הרווחים וההפסדים סוכמים במהלך השנה והם מופיעים בדוח השנתי שחברת הניהול שולחת לך:
1. סה"כ רווחים ריאליים
2. סה"כ מס שירד.
3. סה"כ רווחים נומינליים (למיסוי 15%)
4. סה"כ מס שירד
 

k-don

Active member
ולכן, אם אין הפסדים באותה שנה שאפשר לקזז ברווחים בתיקים

אחרים, אז אין משמעות להגשת הדוח השנתי בקטע של ניירות ערך (כשאתה מוגדר כשכיר)

אם העיסוק שלך הוא סוחר השקעות אז זה כבר נושא אחר (ונכנס פה גם מדרגות מס)
 
למעלה