בֲֳֵז בז בז בז

בֲֳֵז בז בז בז

וַּ-גַח גַח גַח גַח

וַּ-דַר דַר דַר דַר

וַּ-מַד מַד מַד מַד

וַּשַרד על עינאק.
 

GuestOfHonor

New member


 

henoosh121

New member
הסבת אקדמאים להוראה

מישהו או מישהי עושים הסבה של אקדמאים להוראה?
 
למעלה