אתמול היה יום הולדתה של לאה גולדברג

אשלינג

New member
אתמול היה יום הולדתה של לאה גולדברג

איזה יצירה הכי אהובה עליכם ?
 
דוב דובני בן דוביים

מצחצח נעליים .
שולחת הערכה לדוב שלא שינה את המחיר ,ונשאר אמין עד הסוף .....וזאת
למרות היאוש שאחז בו ,סיים את צחצוח הנעלים גם של מרבה הרגלים.
"אלוהים שבשמים .
מה היה ? מה קרה?
בא אליו מרבה רגלים,
זה איום ,זה נורא!

מזכירה לכם את הפרסום
"זה ענין ,זה חידוש !
הצחצוח רבע גרוש !
 
למעלה