אתם זוכרים את הדיון שהיה לפני שבוע

מיקי*

New member
אתם זוכרים את הדיון שהיה לפני שבוע

בנוגע לשאלה האם מותר להעלות לתורה אדם שלא שומר שבת? אז קיבלתי היום (אתם רואים מה זו סייעתא דשמיא?) מאחד הרבנים בעירי דבר הלכה בשביל עלון שאני מוציא כל שבוע (כןכן שם אני מפרסם את דברי התורה שאני מפרסם פה) המדבר בדיוק על נושא זה - אז אני מביא אותו לפניכם: ש: האם מותר להעלות לתורה יהודי שלא שומר שבת? ת: הרב משה פיינשטיין זצ``ל מחלק בין ``כופרים`` לבין אנשים שמחללים שבת ``לתאבון`` (מתוך נוחות). ואומר הרב שה``כופרים`` אין להעלותם לתורה ויש בזה איסור ממש שהרי אין ברכתו נחשבת לכלום ואין לענות אחריו אמן. אבל אנשים ``מאמינים`` שאינם שומרים שבת, מותר לקרא להם לעולות לתורה אך גם בזה יש למעט ככל האפשר ועדיף לכבד אותם ב``פתיחה הגבהה וגלילה``. והורה לי הראשל``צ הגר``מ אליהו שליט``א, שיש להעלות חוץ מהם 7 עולים שומרי שבת. (ולקהילות מעדות המזרח, רצוי לחזור שוב על הקריאה בקטע שהם קראו). ובכל מקרה יש לעשות הדברים בצורה יפה שלא תגרום למריבות וחילול השם.
 

התרנגול

New member
אני מסכים עם הגישה

שהשתקפה מהפסק ההלכה שהבאת, ומהסיפור על הגר``א, ויהי רצון שבזכותם נזכה באהבת ישראל אמיתית, שהיא אהבת חינם, וכידוע- ``ביהמ``ק השני נחרב על עוון שנאת חינם, וביהמ``ק השלישי יבנה בזכות אהבת חינם``, ויבוא משיח צדקנו, ונזכה להקריב עוד השנה קרבן שתי הלחם, אכי``ר. בקרקורים לגאולה, התרנגול.
 
ברשותכם

אחזור על מה שכתבתי אז: אצלנו בבי``כ מעלים את מחללי השבת כמוספים. כלומר 7 שומרי שבת עולים וקוראים רגיל ולהם נותנים לחזור על שישי או שביעי... מהמצפה לגאולה שלמה במהרה וונדר
 

ה-ת-מ-י-ם

New member
סתם שאלה תמימה

איך אפשר להיות בטוח שלא פוגעים ולא עולבים במי שמאנין ואינו שומר שבת, שלפי שני הרבנים, הרב פיינשטיין והרשל``צ הרב אליהו, ניתן להעלות אותם, אבל לא סופרים אותם. או שאחרי הקריאה, חוזרים על הקטע שהםן קראו, כאילו הם לא היו שם. רק בזבזו לציבור את הזמן. זה לא נראה לכם סופר פוגע? הלבנת פנים? אפילו אם נראה לכאורה, שאותו אדם מבין, אבל לדעתי, זה מאוד מעליב.
 

מיקי*

New member
סתם תשובה תמימה

הרי אצל האשכנזים ברוב בתי הכנסת מקובל להוסיף קרואים, אז אותו אדם לא חייב לדעת שמוסיפים אותו בגלל שהוא לא שומר שבת וכן אצל הספרדים שמקובל אצלם שאין מוסיפים עליות, אלא חוזרים על קטע מסויים הרבה פעמים (גם לכן שומרי שבת) - אזי העולה אינו נפגע מזה כי זה דבר שרגיל וקורה גם לכן שומרי שבת. העניין לפי דעתי הוא לא לעשות סצינות מולם: ``למה הוא עולה הרי הוא לא שומר שבת וכד` . . .``
 

ה-ת-מ-י-ם

New member
שבוע? למעלה משבועיים

ולמי שלא יודע / זוכר / רוצה להיזכר / להתעדכן, מצ``ב קישור לאותו דיון, שיהיה.
 
למעלה