"אעביר ליועץ לביטחון לאומי של ארה"ב את הבקשה שלא לפנות את חומש"?

למעלה