אני רוחני

אני מחפש דרכים רוחניות במיוחד לחיות. אני מאמין בדיבור, ואני מחפש דרכים חכמות ורוחניות יותר לדבר. אני נלחם בחברה כדי לשפר אותה ולהביא לה עוד רוחניות וחוכמה. אני בעד להתייחס עניינית למה שאומרים לנו במקום לתקוף, להתעניין בתחביבים, לדבר מאד ברור ולעניין בשפה יפה אבל במלים פשוטות בלי מטפורות, להגיב בשנינות שתתאים למה שאומרים לטובה ולרעה, תשתיק דיבורים רעים ותעודד דיבורים טובים, ולהשתמש בתחכומים פילוסופיים לעדן את הדיבור. החברה חומרנית וטיפשה ואני נלחם בה כדי לתרום מהרוחניות שלי ולהגיע בעצמי לשלמות רוחנית.
 
למעלה