אלי,בעיקבות המידע הפנימי שהדלפת

אלי,בעיקבות המידע הפנימי שהדלפת

בשרשור עם גליה.. אז-לי מזמן כבר ידוע שרבין ז"ל,אכן ירה לעצמו בגב וגם העליל על הימין, כדי לעזור לפרס לחלק את ירושלים. מזל שבא ברק וירה לביבי ברגל ועל זה קיבל את אות-הגבורה. ואז בא שרון וירה בנוצרים בסברה ושתילא. ולכן מצרע קורא כעת לחלק את לבנון או-שהוא יסרב פקודה כמו אלי גבע.
 
למעלה