אחוזים לפנסיה

יעלקר

Well-known member
מנהל
אחוזים לפנסיה

ערב טוב לפורום הנכבד.
יש לי שאלה ואשמח לתשובה בקשה. ב''עולם הישן'' כל שנת וותק הייתה שווה ל2 אחוזים.
האם ב''אופק חדש'' אחוז זה נשמר או השתנה ולכמה
בתודה מראש והמשך ערב נעים
 

z i v1

New member
התשובה נכונה, אך המשמעות לא מדוייקת.

זה נכון שנשארה צבירה של 2% לשנה, אך הפנסיה לא תחושב לפי 2% מהשכר האחרון ואגיד שאף רחוק מזה. ובחלק מהמקרים אף פחות מהפנסיה שהיית יכול לקבל אם לא היית נכנס לאופק.
 

tristis

New member
זיו (או ארטור), אנא ערוך לנו הדמיה

כדי שנדע במה מדובר. אפילו אם זו רק הערכה גסה:

לדוגמה מורה בעולם הישן שמרוויחה 8000 ברוטו עם 25 שנות וותק.
1) מה יהייה בערך הברוטו שלה בעולם הישן (בהנחה שלא מצטרפת לאופק) בעוד 10 שנים כשתפרוש, ומה תהייה הפנסיה הנגזרת מהברוטו הזה?
2) מה יהייה בערך הברוטו שלה באופק (בהנחה שמצטרפת היום לאופק חדש) בעוד 10 שנים, וכאן כמובן המוקש: מה תהייה הפנסיה?
 

z i v1

New member
חסר הנתון של ה "מיליון דולר".

בכמה דרגות תעלה המורה באותם עשר שנים, וזה תלוי גם באיזו דרגה היא נכנסה לאופק חדש.

בלי תשובה לשאלה הזאת, כל תשובה תיהיה לא רצינית.
 
פנסיה לפי נוסחת אופק חדש

קודם כל יש נוסחה של חישוב על פי אופק חדש ואפשר למצוא את הנוסחה באינטרנט.
אין מצב שבו אדם יצא לפנסיה לפי אופק חדש ויקבל פנסיה נמוכה יותר מאשר היה מקבל אילו נשאר בעולם הישן למעט מקרים בו הופסק גמול ניהול הדרכה או פיקוח, אבל גמול זה יכול היה להיפסק גם בעולם הישן ולא לזכות בפנסיה.
הפנסיה מחושבת פעמיים. פעם אחת לפי העולם הישן כאילו עבד ביום הפרישה המורה במעמד הישן. כלומר כל הגמולים יחושבו לפי הוותק האחרון והגמולים האחרונים להם היה זכאי ביום הפרישה כמו גמול חינוך, חינוך מיוחד וכו'. אפילו גמול הניהול יחושב כאילו המשיך לעבוד בעולם הישן.
עבור השנים של אופק חדש תחושב הפנסיה לפי שכר אופק חדש ביום האחרון דהיינו, אם עלה בדרגה בשנות אופק, תחושב הפנסיה לפי הדרגה האחרונה עבור כל שנות אופק חדש.
כל עליה בדרגה תקדם גם את הגמולים של העולם הישן בחישוב.
למעשה עושים חישוב לפי העולם הישן כפול שני אחוזים לשנה עבור כל השנים. מחשבים את הפער בין שכר קובע אחרון לשכר לפי עולם ישן אילו היה משולם היום. את הפער כופלים שוב בשני אחוזים לכל שנה באופק חדש וזו התוספת שמתקבלת בפנסיה.
כלומר כל שנה של אופק חדש נותנת פנסיה גבוהה יותר מכל שנה של עולם ישן.
כיוון שהתחילו כבר לשלם לפי הנוסה החדשה מיולי השנה, ואני בודקת הרבה מאוד פנסיה מתוקף עבודתי, ראיתי כבר הרבה חישובים חדשים כולל תשלומים רטרואקטיביים עבור שנות אופק חדש עבור כל אלה שעבדו במסגרת אופק חדש משנ 2008.
במבחן של ניסוי ותהיה החישוב שציינתי דלעיל הוא מדויק לחלוטין. כל הבדיקות שעשיתי תאמו לחלוטין את החישובים שעשיתי קודם לכן. אף חישוב לא היה פחות מזה שעשיתי נהפוך הוא לעיתים היה מעט יותר גבוה.
 

יעלקר

Well-known member
מנהל
תודה


 

z i v1

New member
נו, באמת, למה ההחלטיות הזאת?!

מה קורה אם העובד הוראה השתלם והיה יכול להגדיל את גמולי ההשתלמות שלו אבל לא עלה בדרגה באופק? ( או בגלל שלא עמד בכל התנאים או בגלל מיכסות?)
מה קורה לגבי חישוב משכורת קובעת לגבי סעיף חינוך? (בוא נגיד שהיא היתה רק שנה אחת מחנכת באופק חדש ופרשה)?
מה קורה למורה אם היו לה יותר משני גמולי תפקיד בטרם הכניסה לאופק?
מה קורה למורה שאחרי הכניסה לאופק משרתה התפצלה על פני יותר כיתות והיא לפני הפנסיה( גמול פיצול)?

ואני כול להביא לך עוד דוגמאות.

לא אמרתי שהפנסיה תרד בגלל אופק חדש ( בעצם היא בוודאות תרד יחסית לתוספת העבודה, אבל אני לא מדבר על זה).
אבל להגיד "אין מצב שבו אדם יצא לפנסיה לפי אופק חדש ויקבל פנסיה נמוכה יותר מאשר היה מקבל אילו נשאר בעולם הישן ..." זה כבר מראה על בורות בנושא.
 
פנסיה לפיא אופק חדש

הכללים של מעמד אחרון קובע היו קיימים גם לפני הכניסה לאופק חדש. גמול הפיצול לא היה אף פעם פנסיוני עד שנת 2010. גמול החינוך היה תמיד פנסיוני רק לפי שנה אחרונה ולא משנה כמה שנים היה המורה מחנך לפני השנה האחרונה. גמולי תפקיד בדרך כלל עולים עם הגיל והם פנסיוניים רק מ- 2010 ובאופק חדש הם פנסיוניים. גמולי השתלמות ועליה בדרגה הם פחות או יותר אקוויולנטיים ודרגה ערכה גבוה הרבה יותר מגמול השתלמות.
כל שינוי לרעה יכול להיות רק יחסי, לגבי הקידום. אין זה משנה בדרך כלל את הזכויות שהמורה צבר עד לכניסה לאופק חדש. אם יש שינויים לרעה הם רק בקידום אבל עדיין כל שנה באופק חדש נותנת מנה פנסיונית גדולה יותר מהשנים שעד אופק חדש ובדרך כלל בערכים של 100 שקלים לכן שנת עבודה יותר מאשר בשנים שלפני אופק חדש.
ההחלטיות שלי נובעת מהניסיון ומה לעשות שאני רואה מאות פנסיות כל שנה המבוססות בין השאר על פנסיות של מורים שיצאו על פי אופק חדש.
אין מה שאני אומרת גורע בשום אופן מהביקורת החמורה שיש לי על שתי הרפורמות. בשתיהן תוספת העבודה אינה פרופורציונית לתוספת השכר. בפגיעה בשכר אחרון כקובע לפנסיה בניגוד לכל שאר עובדי המדינה היא שערורייתית לדעתי. יחד עם זאת אם נגזרה על מורה רפורמה והוא רוצה להמשיך להיות מורה הוא לא צריך להזדעק מהפגיעה בפנסיה. הוא רק צריך לזכור שכל מי שהצטרף למעגל ההוראה אחרי 2002 כעובד מדינה תהיה לו כבר פנסיה צוברת חדשה שלפי המומחים תיתן לו פנסיה נמוכה בלפחות 40 אחוזים מהפנסיה שצובר המבוטח בפנסיה תקציבית.
כמו כן עליו לזכור שתנאי המשק למי שאינם בפנסיה תקציבית גרועים הרבה יותר.
 
למעלה