ε- סביבה של נקודה.

ε- סביבה של נקודה.

יש לי בעיה עם הנושא הזה מאינפי 1. הנה 5 תרגילים להוכחה. 1. הוכח כי בקטע פתוח (a,b) (כולל ש- a=-∞ או b= ∞) כל נקודה ששיכת אליו היא נקודה פנימית. האם הטענה נכונה כאשר הקטע הוא חצי פתוח או הקטע סגור? 2.הוכח כי אם הנקודה x1 שייכת לסביבה ε- סביבה של נקודה x0 אזי קיימת δ- סביבה של x1 שמוכלת בסביבה הקודמת. 3.הוכח: לכל שתי נקודות שונות xo ו- x קיימת ε- סביבה של x0 ו- ε- סביבה של x1 ללא שום נקודה משותפת. 4.הוכח כי אם נקודה x0 אינה שייכת לקטע הסגור [a,b] אזי קיימת ε- סביבה של x0 אשר לא מכילה שום נקודה מן הקטע [a,b]. 5.מצורף קובץ. תודה ענקית לעוזרים.
 

gil levi

New member
שאלה 1- בניפנופי ידיים.

נניח שa וb אינם אינסוף או מינוס אינסוף. תהי נקודה t בקטע, אזי a<t<b, לכן קיימת נקודה a1 בין a לt וקיימת נקודה b1 בין t לb. נניח שa1 יותר קרובה לt מאשר שb1 קרובה לt ונסמן באפסילון את המרחק בין t לa1, והא לך סביבה של t שמוכלת ממש בקטע (a,b). אם b1 יותר קרובה לt מאשר שa1 קרובה לt אז נסמן באפסילון את המרחק בין b1 לt והא לך סביבה של t שמוכלת ממש בקטע (a,b). אם הקטע חצי פתוח או סגור, אז כמובן שהטענה לא נכונה. דוגמא נגדית: הקטע [1,2] והנקודהt=1. אין סביבה של t=1 שמוכלת ממש בקטע. סלח לי אם יש כאן אי-דיוקים, אינפי1 היה מזמן... ולהבא תשרשר.
 

gil levi

New member
לגבי 2,

נראה לי שזה נובע ישירות מ1. פשוט ניקח a=x0-eps,b=x0+eps. נתון שx1 מוכלת בסביבת אפסילון של x0, כלומר היא שייכת לקטע (a,b) ולפי 1 היא נקודה פנימית בו, כלומר קיימת סביבה של x1 שמוכלת בקטע (a,b).
 

gil levi

New member
תיקון:

"...והא לך סביבה של t שמוכלת ממש בקטע (a,b). אם b1 יותר קרובה לt מאשר שa1 קרובה לt אז נסמן באפסילון את המרחק בין b1 לt והא לך סביבה של t שמוכלת ממש בקטע (a,b)...." לא צריך מוכלת ממש, ובמקום "סביבה של t" נכתוב "קבוצה פתוחה שמכילה את t" ונקלע להגדרות הפורמליות.
 

gil levi

New member
ראשית, בוודאי התכוונת לשאול

"ואם נסמן את b1-a1 כאפסילון, הרי גם אז נקבל *סביבת אפסילון של t* שמוכלת בקטע (a,b). או שאני טועה כאן?" אז אתה טועה. תסתכל על הקטע הבא כדוגמא נגדית:
a----------a1--t----------------------------b1--------b 0----------1---2----------------------------5---------8​
 
האחרון

אפתור לך את האחרון מפני שזה יותר נוח כשזה בקובץ:
if so |xy-x0y0| = |xy -xy0 + xy0 - x0y0| ≤ |xy-xy0| + |xy0-x0y0| = |x||y-y0| + |y0||x-x0| אבל מפני שנתון |x-x0|<e |y-y0|<e אז |x-x0|<e ==> -e<x-x0<e ==> -|x0|-e < x0-e<x<e+x0 < e+|x0| ==> |x|<e+|x0| כנל לגבי y. נשאר להציב ולראות שזה מתקיים באמת. |x||y-y0| + |y0||x-x0| < (e+|x0|)e + |y0|e = e(|x0|+|y0|+e)​
 

gil levi

New member
לגבי 3 -רמז עבה.

סביבה של נקודה t = קטע פתוח שt מוכלת בו. נניח ש x0<x1. תסתכל על הממוצע של x0 וx1, אם הממוצע הוא m אז הוא המרחק בין x0 ל m שווה בדיוק למרחק בין x1 לm. קח אפסילון = המרחק בין x0 לm. הסביבה של x0 תהיה (xo-eps,x0+eps)...
 

AnarchistPhilosopher

Well-known member
בקשר ל-4.

אם הנקודה x0 אינה שייכת לקטע הסגור, ניתן להניח ש-x0>b, נקח e=x0-b אז x0-e=b<x0<x0+e ואכן הסביבה הזו אינה מכילה אף נקודה מהקטע הסגור הנתון.
 
הסתבכתי...

אני צריך להוכיח שהפונקציה שבקובץ חסומה לתחום של x גדול או שווה לשתיים. תודה!
 
ככה אפשר

קודם
f(x) = (x+2)/(2x-3) = ½(2x+4)/(2x-3) = ½(2x+4-7+7)/(2x-3) = ½(2x-3+7)/(2x-3) = ½ + 7/(2x-3)​
לכן עבור x≥2 הפונקציה f רציפה כסכום וכמנה של פונ' רציפות (המכנה שונה מאפס עבור x≥2). עכשיו מפני ש
lim f(x) = ½ x->∞​
אז עבור ε=1 קיים N<2 כך שלכל x>N מתקיים
|f(x)-0| <1 |f(x)| < 1​
כלומר עבור x>N בפונקציה f חסומה ע"י 1. כעת, מפני שהפונקציה רציפה עבור x≥2, אז בפרט היא רציפה בקטע [two,N]. ולפי המשפט הראשון של ויירשטראס, אם פונקציה רציפה בקטע סגור היא חסומה בו, נסיק כי f חסומה שם ונסמן חסם זה ב-α. אם נבחר
S = max{α,1} נסיק ש |f(x)| < S בקטע [2,∞)​
 
תיקון קטן לגבי הגבול

אמור להיות
|f(x)-½| < 1 0.5 <f(x)< 1.5 |f(x)| < 1.5​
כלומר הפונקציה חסומה ע"י 1.5 ולא 1 כפי שרשום.
 

1קישקשתה

New member
אבל הוא בסך הכול התבקש

להוכיח שהפונקציה חסומה בתחום מסוים, מדוע אם כן יש להשתמש בתכונות רציפות של פונקציה החסומה בקטע סגור? לכל x≥2 המונה והמכנה הם חיוביים ולכן הפונקציה חסומה מלרע (ע"י 0 למשל). כמו"כ, לכל x חיובי, חסומה הפונקציה מלעיל ע"י 10 למשל. בפרט עבור x≥2. וסיימנו.
 
כמובן ../images/Emo163.gif

אבל צריך להוכיח שהיא מונוטונית יורדת בתחום הזה כדי להראות שיש לה חסם מלעיל. וזה לא בעיה גם כן.
 

1קישקשתה

New member
לא צריך שום מונוטוניות

פשוט פותרים את האי-שוויון הבא:
( x+ 2 ) / ( 2x - 3 ) < 10​
ומגלים שפתרונו הוא : x > 32/19 ובפרט הוא נכון עבור התחום המבוקש בשאלה.
 

1קישקשתה

New member
סתם כי התתחשק לי

יכולת לבחור בתור חסם מלעיל גם את המספר 1000 או 36377 ולהראות שהאי-שוויון מתקיים עבור תחום שמכיל את התחום המבוקש בשאלה, וסיימת. סיבה: אם האי-שוויון נכון עבור תחום המכיל את התחום המבוקש בשאלה, בפרט האי-שוויון יתקיים גם עבור התחום המבוקש בשאלה... מהתבוננות במונה ובמכנה, קל לראות שהפונקציה הזו לא תגיע רחוק בחיים...
 
ואם להשתמש בהגדרה...

שהפונקציה Y חסומה בתחום D אם קיים מספר ממשי M כך ש (הפונקציה בערך מוחלט) קטנה או שווה ל M לכל X ב D. איך זה יראה? תודה.
 
למעלה