zone labs. (קיר האש)

m-oshe

New member
zone labs. (קיר האש)

,zone labs. (קיר האש) זו היא תוכנה שמטרתה להגן על המחשב שלך מפני נסיונות חדירה של גורמים לא רצויים ,לרבות חברות אשר שותלות סוסים טרויינים בתוכנות שלהם למטרת ריגול או איסוף מידה על המשתמש. אתם תראו המהלך הגלישה ,כמה אנשים מתרוצצים לכם במחשב בלי שאתם אפילו יודעים,נכון שהרבה אין להם מה לראות אבל צריך לקחת בחשבון את אותם האקרים אשר גורמים נזק במתכוון. מטרת התוכנה: המטרה לזרוק את אותם האקרים שמנסים לחדור אליך למחשב , ולמחוק עם יש לך סוסים טרויינים. איך התוכנה עובדת: כאשר משהו מתחיל לסרוק אי פי שונים ,והוא במקרה מגיע לאי פי שלך הוא מקבל למעשה תשובה שלילית שלא קיים משתמש ,או שברגע זה לא מחוברמשתמש ואם בכל זאת, הצליח האקר לחדור התוכנה רושמת את שמו ואת האי פי שלו וזורקת אותו , איךמפעילים את התוכנה: 1- אתם מורידים את התוכנה מהאתר 2- תפתחו את הקובץ התקנה רגילה. 3-מרגע זה אתם לא צריך לעשות כלום ,ברגע שאתם מתחברים התוכנה מתחילה לעבוד כל פעם שתוכנה מבקשת לצאת מהרשת היא מבקשת אישור ממך,לדוגמא הדואר, מובן לכם שאתם צריך לתת אישור אחרת איך תבדיקו את הדואר במקרה כזה לסימן בתוכנה אישור קבוע לתוכנה וכמובן לדפדפן , נכון שיש תוכנות שאתם לא מכיר אז תנו גם להם אישור .לבסוף התוכנה כבר לא תודיע לך ,רק במקרים שיהיו לך חדירות מגורמים מבחוץ. ועכשיו אחרי שבטח נבהלתם ,למה כדאי לך להוריד את התוכנה, עם הצלחתי לחדור לך למחשב (דבר שאין בעיה ממש לעשות את זה למרבית האנשים) אני אוכל לשנות לך את הסיסמה ,למחוק לך תיקיות ,לבדוק לך דואר לשלוח במקומך דואר למחוק לך את כל מה שיש לך במחשב ,לגרום נזק כספי ע"יגרימת נזק לדיסק (מה שעשו לי), והכי גרוע להשתמש בסיסמה שלך ולצבור לך חשבונות ענק. אתר הורדה http://zonealarm.com/
 

עוזי 2

New member
לא לסמוך על זה יותר מדי

פיירוול אישי זה דבר טוב מאוד - בייחוד לאלה שאינם מבינים יותר מדי באבטחת מחשבים (אם כי יכולות להיות לעזר גם לאלה שמבינים יותר). ZoneAlarm היא תוכנת פיירוול אישי טובה מאוד. אבל כמו שאסור לסמוך יותר מדי על תוכנת אנטיוירוס, צריך להזהר שלא לסמוך יותר מדי על פיירוול אישי. פיירוולים כגון ZoneAlarm (ויש עוד כמה מומלצות) מגינות נגד חלק לא קטן מהפריצות למחשבים אישיים, אבל אינן נותנות הגנה מלאה. הן טובות בלאתר נסיונות פריצה שמבוססות על תוכנות שאינן נחוצות או על תוכנות שלא אושרו, אבל אינן מגינות מפני פריצה בעזרת תוכנות לגיטימיות (כלומר על ידי ניצול חורי אבטחה בתוכנות לגיטימיות כגון הדפדפן שלך או תוכנת הדואר שלך). בחלק מתוכנות האנטיוירוס יש גם הגנות שמוגדרות בעצם כתפקיד של תוכנת אנטיוירוס, כמו זיהוי של קבצים מוצמדים (attachments) בעלי סיומת כפולה.
 
למעלה