Windows mobile 5 - שינוי צלילים?

saarshai

New member
Windows mobile 5 - שינוי צלילים?

מעוניין לשנות את צלילי המערכת של מערכת ההפעלה הזו (שנמצאת על ה i-mate שלי). למרבה הפליאה ניתן להציג כל קובץ צליל כרינגטון אבל המערכת לא מאפשרת להציב קובץ חיצוני במקום קבצי המערכת המקוריים. האם יש דרך לשנות זאת?
 
למעלה