UV בים המלח

tevagil

New member
UV בים המלח

מצורף המאמר המלא שמראה: 1. המדידה היתה נכונה והם השתמשו בדיפיוזר טפלון. 2. העוצמה של UVB נמוכה ב 15 אחוז ושל UVA 10 אחוז. 3. הבדל היחס אכן לא משמעותי - 5 אחוז בלבד. 4. בגלל ש UVB חלש ב 15 אחוז, אז זמן החשיפה יכול להיות 15 אחוז יותר, ולא 200 אחוז יותר.
 
למעלה