USDILS לאן

USDILS
ניסיון התאוששות מרשים מתחילת ספטמבר מהתחתית לעבר רמת התנגדות 3.47
כרגע נסחר ברצועה שבין רמת 3.41-3.47. למעקב אחר פריצת הרמה להמשך תנועה חזרה לרמות גבוהות יותר, או בלימה נוספת ברמת 3.47.
ברגע זה נסחר סביב 3.44. אין באמור כל המלצה לפעולה כלשהי.
 

קבצים מצורפים

  • USDILS.png
    USDILS.png
    KB 92.1 · צפיות: 1
למעלה