The History of TheFrench Bulldog

P a n Z e r

New member
The History of TheFrench Bulldog

האם נכון הסיפור על כך שהבולדוג הצרפתי שימש את הזונות בצרפת ככלב הגנה אישי מפני הסרסורים? הוט' אמרה לי שלכול זונה בצרפת היה בולדוג צרפתי מתחת למיטה וכשהסרסור בא לעשוק אותה ברווחים היא שילחה אליו את הבולדוג הצרפתי שזינק לו על האשכים-של הסרסור. למה אין הסברים על הגזע באיזשהוא אתר בעיברית? הרי הוא מוכר כגזע מסויים שלא כמו הבולדוג האמריקאי...
 
למעלה