The Bluetooth radio failed to turn

wisniak

New member
The Bluetooth radio failed to turn

שלום, יש לי DELL AXIM X50 (לא VGA). מעת לעת אני נתקל בשגיאה הנ"ל בעת גלישה באמצעות BLUETOOTH דרך הסלולרי שלי. the bluetooth radio failed to turn on due to insufficient driver memory available אני נדרש לעשות SR כדי לפתור זאת. מה זה יכול להיות? תודה.
 

mikeoreli

New member
שאין לך מספיק זיכרון

תסגור כמה מהתוכנות הפתוחות ואז תנסה לפתוח את הBT. גם אצלי יש את הבעיה הזו. לדעתי היא נעוצה בזה שלפעמים שכאשר שסוגרים תוכנה היא משום מה לא משחררת את הזיכרון שהשתמשה בו או רק את חלקו. בעיה כזו קרתה פעם עם העברית של PDAC, בהנחה שהבעיה חזרה - אני מקווה שבגרסה המלאה שלה לVGA היא תפטר.
 

wisniak

New member
לא בטוח שזו הבעיה

ראשית, תודה על התגובה. אכן, מתוכן ההודעה ניתן להבין שיש מחסור בזיכרון, אבל כאמור יש לי DELL X50 עם זיכרון, עברית חוקית של אירון. מבדיקת מצב הזיכרון כרגע עולה כי: יש לי זיכרון ראשי יש 64MB ופנוי 42MB. אני אבדוק מה המצב כשהבעיה תתרחש שוב.
 

Blueye1

New member
שלום זה גם אצלי כך

המכשיר שלי הוא 4700. כאשר אתה משתמש בתוכנות לחיצה על הסגירה איננה סוגרת אותם בפעל (דבר ידוע במערכת הפעלה זו). לפיכך, בשלב מסוים אין מספיק זיכרון לפתוח את ה BT. אין צורך לבצע SF אלא כנס לזיכרון ובחר בסגירת כל התוכנות שם!. ישנן גם תוכנות צד ג´ אשרסוגרות את התוכנות בפעל בלחיצה על האיקס של הסגירה.
 
למעלה