the andromeda strain ="איך עוצרים מגפה"

the andromeda strain ="איך עוצרים מגפה"

מעוניינת לקרוא את הספר בעברית....אם הספריות תסגרנה...לא אוכל להשאיל את הספר בספריה. בינתיים אני שולחת אתכם צעירים יקרים....ששולטים בטכנולוגיה.....לראות את הסרט
 
האחים "מנקייביץ" mankiewicz.....וכן "הטיטאניק"...

רק מעבירה כמה מציאות שלי מהרשת שיתועדו כאן. המציאות שלנו נראית כמו תסריט של האחים מנקייביץ
 
למעלה