stone age - אני רק שאלה

y י ר י ת

New member
stone age - אני רק שאלה

האם קיימת הגבלה על מספר הביקתות שמותר לכל שחקן לקנות?

עד כמה שאני יודעת אין על כך הגבלה
אבל האישלי לא מאמין לי כל כך
משום שבלוח יש מקום לחמש ביקתות בלבד.

אז,,
מה התשובה?
 

y י ר י ת

New member


 
למעלה