sos:האם היום אחהצ יתאים

sos:האם היום אחהצ יתאים

לחתימה על הזמנת רכב?

הסוכנות נמצאת בכפר-סבא.(אם יש לפרט זה חשיבות).
המכונית קטנה, חדשה, ממלאי ישן (שנת 2012).

פרטי הלידה: 13/7/1954 נקבה, שעה 940 בוקר בכפר סבא, ישראל

תודה לכל מי שיטרח להשיב.
 
למעלה