riproĉis

Gרר

New member
riproĉis

אני מנסה לתרגם משפט כמו: Antaŭ ol vi riproĉis lin, li ne ploris התרגום המקורי שמצאתי ל- riprocxis lin הוא "הוכיח אותו..." לא מלשון של הוכחה מתמטית אלא מלשון של להוכיח מישהו על מעשיו. האם יש תרגום קצת פחות תנכ"י למילה הזאת? ואם לא - אולי מילה אחרת באספרנטו שהיא קצת יותר מודרנית? הסיבה היא שיש לא מעט משפטים שמשתמשים במילה הזו בפרקים 21-22 של הדקדוק המלא וקצת מציק לי ה"הוכיח אותו" הארכאי הזה.
 

Gרר

New member
אימצתי בשמחה ../images/Emo13.gif

לגעור, לנזוף נשמע מצויין. תודה! חשוב רק לזכור שבניגוד לעברית שבה זה "לנזוף על מישהו" כאן זה יותר כמו "לנזוף את מישהו", מה שאומר כמובן אקוזטיב
(זה היתרון ב"הוכיח אותו" שיותר ברור שצריך אקוזטיב, אבל "הוכיח אותו" זה משפט שכבר פג תוקפו בעברית)
 

מיכי 10

Member
בבקשה. נראה לי שלא נוזפים

בד"כ על מישהו, אלא נוזפים במישהו. גם גוערים במישהו. ולהיפך: נזפו בי. גערו בי. או: קיבלתי נזיפה.
 

Gרר

New member
לגנות זה אפילו יותר דומה ל"להוכיח מישהו"

אבל זו מילה עם קונוטציה מאד חריפה...
 

מיכי 10

Member
עניין של טעם. גינוי באמת יותר חמור מנזיפה

ומגערה. אולי גם פחות אישי. נראה לי שלא מגנים בד"כ אנשים, אלא מדינות. משהו כזה.
 
למעלה