RDI להורים ואנשי מקצוע

RDI להורים ואנשי מקצוע

תכנית הדרכת הורים ואנשי מקצוע בגישת RDI® מהי תכנית ®RDI RDI® היא תכנית לפיתוח יחסים חברתיים, המיועדת למשפחות ולמטפלים באוכלוסיית ה-PDD. RDI® היא תכנית ממוקדת מטרה - פיתוח חשיבה דינאמית בקרב ילדי הספקטרום, וזאת בעקבות המחקר ההתפתחותי העדכני המצביע על עיקר הלקות בחוסר היכולת לטיפול במידע מורכב באופן סימולטאני. המטרה היא לפתח כלי טיפול יעילים בלקות כדי להביא את ילדי הספקטרום לחשיבה עצמאית. לשילוב אופטימאלי במסגרות המשפחה והחינוך, ולעצמאות במסגרת הקהילה, התעסוקה, החיים האישיים והבין-אישיים. RDI® מחזקת ומעצימה משפחות כספקיות הטיפול הראשיות לילדיהן. מרב המאמצים מושקעים כדי שההורים והמטפלים ידעו כיצד לזהות הזדמנויות יום-יומיות ולהשתמש בהן בצורה יעילה כדי לפתח שיתוף חווייתי וזיכרון אפיזודי - מרכיבים הכרחיים לפיתוח חשיבה דינאמית. המחקר מראה כי ®RDI הינה גישה עוצמתית ויעילה לפיתוח היכולת והמוטיבציה החברתית של הילדים לשיתוף חווייתי ולפיתוח הגמישות וההסתגלות. (את המחקר ניתן למצוא בארכיון http://img2.tapuz.co.il/forums/1_101477214.pdf). הורים המטפלים לפי עקרונות הגישה מדווחים על תוצאות משמעותיות בתחום יכולת הכלת הזולת ואיכות החיים של הילד ומשפחתו. מערכת היעדים של ה-RDI® מחולקת ל-28 רמות וכוללת כ-1200 פעילויות המתאימות לכל רמות ההתפתחות. הפעילויות ושיתופי הפעולה מוצגים ברמת מובנות ומורכבות הולכת וגדלה. הדרכה נכונה עוזרת לילד לקדד ולצבור זיכרונות חיוביים הנוגעים להצלחות באינטראקציה חברתית. בניית זיכרונות אלו (המוגדת כבניית זיכרון אפיזודי) מחזקת את תחושת המסוגלות ואת בטחונו של הילד לקראת היעד הבא. ההורים מודרכים כיצד לחשוב ולסדר מחדש את אורח חייהם וחיי המשפחה, כך ששגרת היום תכיל הזדמנויות רבות ככל האפשר לפעילויות מובנות שתספקנה הזדמנויות ללמידה, אתגר וגילוי, ותרגלנה את הילד לסביבה ולחשיבה דינאמית. ®RDI היא מערכת שיטתית ארוכת טווח, המיועדת לטיפול במרכיבי הלקות העיקריים. פרטים הרשמה: הדרכת הורים ואנשי מקצוע הדרכת ההורים מתקיימת בסדרה בת 8 פגישות ללימוד עקרונות העבודה ב-®RDI להורים ואנשי מקצוע (בלבד). הלימודים יכללו: * מאפייני הלקות - חשיבה סטטית מול חשיבה דינאמית. פטוגנסיס - התפתחות הלקות: השוואת התפתחות ילדים "רגילים" מול התפתחות אוטיסטית.המערכת האינטסובייקטיבית (IR) הורה-ילד. * מהלך הטיפול: השתתפות מודרכת - הבניה, הדגשה, הגשת עזרה. * יחסי מדריך - תלמיד. כיצד יוצרים מוטיבציה ללא דרישה. * תפקיד המנחה. * מהי תקשורת וכיצד משנים ומאזנים ערוצי מידע לכלל חבילות תקשורת אפשריות. * חשיבה דינאמית ובניית זיכרון אפיזודי כתנאי לחשיבה כזו.גמישות, פתיחות לשינויים והעלאת סף חוסר הוודאות * שיתוף חווייתי ויצירת מסגרות פעילות: ויסות-אתגר-ויסות מחדש. * מוכנות ומערכת יעדי הורים ומשפחה. * מערכת יעדי הילד. * פרוטוקול אבחון היכולות ® RDA. * יישום עקרונות RDI® בשילוב הילד במסגרת החינוכית. * בפגישות יוצגו קטעי וידאו המדגימים את שיטת הטיפול. כן יוצגו ראיונות עם משפחות המטפלות בגישה. * שיחות הורים וייעוץ פרטני. פרטים והרשמה * הלימודים יתקיימו בימי שישי בין השעות 10 ל-12:30 בבוקר, בקריה ללימודי הנדסה. רח' בני אפרים 218, אפקה. * עלות ההשתתפות - 1000₪ למשתתף. * מספר המשתתפים בקבוצת הלימוד מוגבל ל-12. * הפגישות תחלנה ביום שישי, ב-21 לדצמבר 2007. פגישה אחרונה ב-8 בפברואר 2008. * סיכומי פגישות וחומרים נוספים יפורסמו במהלך הלימודים בקומונה וירטואלית סגורה באתר תפוז. * הלומדים יתחייבו שלא להעתיק או להפיץ כל חומר שהוא שיימסר לידיהם במהלך הלימודים. * בחודש מרץ 2008 תחל סדרת פגישות למתקדמים. * המעוניינים בהשתתפות ישלחו פניה במייל לכתובת המצ"ב וכן תשלום בדואר לכתובת: דורון זוהר, צוקי ים 49 חבצלת השרון 42984. לפרטים נוספים ולקבלת תקציר הלימודים נא לפנות למייל: [email protected] או בטלפונים: 09-8665767 050-5237224 אשמח לראותכם בין הלומדים דורון זוהר מנחה תכניות טיפול לילדי PDD
 
למעלה