;-p גרררררררר......

קספר

New member
;-p גרררררררר......

טוב חברה אין מה לעשות,כן... אם אף אחד לא יגיד משהו אז אני כן...כן...כן יופי,תפרתי 3 משפטים...כן...כן...כן הדלקתי סיגריה...הלכו 3 שניות... (קספר שומע קולות של רוח ושקט מחריד) חברה אני שומע רק קולות של רוח ושקט מחריד....כן גברותי ורבותי כן...כן... אז אם אתם לא תאמרו משהו בעתיד הקרוב אני כן...כן...כן...כן וזה יהיה מאד מאד *&%%^&#@$%#$ ....כן...כן...כן... (הקהל בורח מהאולם בצרחות) מה חברה אני לא שומע...מה...מה...כן...כן....מה... :)))
 
למעלה