OT אשחר@

OT אשחר@

הגיעה בקשה לתרומה מקצין מילואים בשם אשחר שהתגלה אצלו גידול בראש . שלחתי לבדיקה באתר לא רלוונטי, אבל לא בדקתי תוצאות. פרטים נוספים באתר שלו www.eshchar.com
 
למעלה