ok אז בואו ננסה את המשחק...

vand

New member
ok אז בואו ננסה את המשחק...

עכשיו תתקיים החלוקה לקבוצות כל אחד יכול להירשם באחת מארבעת הקבוצות בתנאי שאין יותר מ-4 אנשים בקבוצה. האדם הראשון שיירשם לכל קבוצה יהיה מנהיג הקבוצה והיא תיקרא על שמו.
 
אפרתושקה :)

ושלקבוצה יקראו אם כבר צ'ארם 3 (כי 3 זה מספר המזל שלי...) או צ'ארם 5 (כי צ'ארם זה קמע וחמש זה כמו חמסה אז אחותי הגדולה עשתה כאילו במקום לומר חמסה אז לומר חמש...בקיצור צ'ארם 5)
 

snier1991

New member
אני משתתף

לקבוצה יקראו בפשטות "שלמות" (זה קרוי עליי) ושמתם לב ששון נעלם
 

vand

New member
אין מספיק היענות...

רוצים אולי לעשות משחק של 4 אנשים בלבד?
 

vand

New member
אם כך אז המשחק ילך באופן הבא:

נקיים 3 סבבים. בכל סבב יהיו מספר תחרויות המנצח בכל תחרות זוכה בחסינות. האחרון שנשאר ללא חסינות בכל סבב עוזב את המשחק.
 
למעלה