Movei עלתה ליגה

aaa123

Member
Movei עלתה ליגה

זה שעורך את הליגות החליט להגדיל את מספר התוכניות בליגה העליונה ובליגה הראשונה והתוצאה היא שMovei עולה ליגה(יהיו 22 תוכניות בליגה העליונה ו22 תוכניות בליגה השניה) עכשיו אם אני לא אשפר אותה משמעותית היא עלולה לרדת חזרה.
 
למעלה