lnb

cyberalpha

New member
lnb

יש למישהו הפנאי והסבלנות להסביר כמה שיותר על המוסג הנ"ל?
 
LNB זה ראשי תיבות של

LO NUES משהוא בקיצור. זה ממיר שקולט תדר בGH וממיר אותו לתדר בUHF שמתאים למקלט הלווינים .
 
כולם כימעט זהים .

המיספרים 0.5 0.6 זה סתם מספרים שהחברות מדפיסים אין שמות מיוחדים אבל יש הבדל בין עניים . מינסיון שלי בעבודה עים ערוצים בעייתים . אבל ההבד הוא מיזערי
 

cyberalpha

New member
הפרעות

מה קובע את רמת ההפרעות בקליטה? נושה אחר איזה מכשיר משתמשים על מנת לקבוע את כיוון הצלחת ומה רמת הדיוק?
 
אחי תרכז את כל השאלות במכה

אתה קופץ מישאלה לשאלה . לא ניגמור הערב עים כמות השאלות
 

faw

New member
שאלה לא ממש ברורה

תתחיל מזה שתחלית מה אתה רוצה לקלוט. איזה ערוץ,מאיזה לווין,תחום תדרים, ורק אחרי זה תבחר ציוד לקליטה .החברה כאן תמיד שמחים לעזור
 
למעלה