java timer

aaronc76

New member
java timer

שלום אני מעוניין להשתמש בטיימר בתוכנית שאני כותב. ראיתי שיש הרבה מחלקות שניתן להשתמש בהןלמשל : Time ,TimeLimitExceededException ,TIMEOUT ,TimeoutException ,Timer, TimerAlarmClockNotification ,imerMBean TimerNotification ,TimerTask Timestamp , TimeUnit ,TimeZone איזו אני צריך וכיצד אני עושה זאת ? אני צריך לבדוק כמה זמן התוכנית עובדת , כלומר להתחיל את הטיימר כשהתוכנית מתחילה ולהפסיק כשהיא נגמרת ולעשות הפרש. התוצאה צריעה להיות במילי שניות או שניות או דקות...תלוי בתוכנית כמובן. חן חן
 

aaronc76

New member
שאלה נוספת

האם יש בג'אווה מבנה נתונים כלשהו שיחזיק לי מפתחות+אובייקט בסדר ממויין ? יש את SORTEDMAP אבל אני צריך שיחזיק לי מפתחות כפולים.וMAP מחזיק רק מפתחות יחודיים. למשל ערימת מינימום - האם יש מימוש שלה ? כך שהמפתח הקטן יהיה בראשה ושאר המפתחות מסודרים כמו בעץ בינארי. חן חן
 
למעלה