Jacco Gardner - Cabinet of Curiosities

KFir R

New member
Jacco Gardner - Cabinet of Curiosities

פשששששששששש....זה מה שחשבתי כששמעתי את הדבר החדש
הזה שיצא בדצמבר 2013:
https://www.youtube.com/watch?v=iTDKve117ZA

פופי בגישה שלו, אבל יש לו את התחושה המרחפת הזאת....מי שהפיק
את הדבר הזה גאון.
 
למעלה