is it true?

CeruleanCat

New member
בגדול כן

לא יודעת ביחס לנתונים הספציפים, שבאופן טבעי משתנים רבות מזוג לזוג, אבל ברגע שאין הכרה בזוגיות, כל מס, כל ביטוח וכולי מחושב לאדם בודד. ברוב המקרים המשמעות היא הוצאות גבוהות יותר. כתבי הארץ לא טרחו לברר את המצב בישראל. גם בישראל מס הכנסה וביטוחים מחושבים על הכנסה של אדם בודד (בהנחה שאין ילדים) ולא של יחידה משפחתית.
 
למעלה