input

Dj Africa

New member
input

אני צריך בדחיפות את הפקודה לרימוט... של צבע אוטומטי... שכל הזמן אני יכתוב כאילו משפט רגיל ואז זה יכתוב לי עם הצבע או המשפט שאני מגדיר ברימוט טום
 

Ibanez

New member
הכי פשוט

on *:input:*:{ msg # 12 $+ $1-  | halt }​
זה הכי פשוט ולא תומך בכתיבת פקודות בישביל לעשות משהו יותר מורכב תשתמש במשפט IF
 

Dj Africa

New member
יפה....

רק תנסה ליכתוב נגיד מספרים... כל שורה יוצאת לך צבע אחר.... או שאם תיכתוב נגיד 13 ... יראו רק את ה 3....
 

Ibanez

New member
באופן רנדומלי?

אם אתה רוצה באופן רנדומלי אז פשוט תכניס את זה
on *:input:*:{ msg #  $+ $rand(1,9) $+ $1- $+  | halt }​
אייייי למה אני לא מנהל את הפורום הזה :)
 

havlaz

New member
למען האמת הוא ביקש משהו אחר

אתה כתבת מספר אחד בצבע, לא 2 לכן אם אתה כותב מספר במילה הראשונה, הוא מתחבר ויוצר צבע, לכן צריך להשתמש במספר דו ספרתי, 01,02,03... הנה קוד פשוט, אבל שגם יסדר לך תבעיה עם קודים (חלקית)
on *:input:*:{ if ($left($1,1) != $chr(47)) { msg $active 06 $+ $1- halt } }​
 
למעלה