../images/Emo9.gif

ישבנו, כמה ילדים, ואחד אמר לשני שהם צריכים לעשות תחרות שתיה. השני אמר שלא, כי "אני בטוח אנצח - אתה אף פעם לא שתית", והראון אמר שלא, רק עד שמישהו יהיה שיכור, ונפסיק. אז אמרתי שזה ממש מטומטם, כי לוקח לאלכוהול זמן להשפיע, והם יכולים לשתות בהגזמה ורק אח"כ לקלוט. ואז הוא אמר בציניות "מדברת מנסיון, הא?" והוא אמר שרואים עלי שאף פעם לא שתיתי
. מה שאומר שאני נראית תמימה! ייאי!
 

adidas88

New member
לא. סליחה!

את ביקשת בדיחות אני השקעתי ואת בכלל לא התייחסת! |חומה| לא שווה להשקיע פה!
 
מה לא התייחסתי ../images/Emo10.gif

לא היה לי מחשב אתמול, אני קוראת עכשיו את הכל.
 
../images/Emo121.gifחחח חמודה

אגב, יעל, זוכרת שהיה בפורום יוני את השאלון תמימות ההוא?D: איפה הוא?>< ומממ ג'ניהפר את שמנה
 
למעלה