מבקר המדינה: הקמת הות"ל לא עזרה לזרז

easylivin

New member
../images/Emo88.gif מבקר המדינה: הקמת הות"ל לא עזרה לזרז

... את תהליכי ההקמה של פרוייקטים לאומיים. ציטוטים: "המבקר מצא כי לרוב עמדה הוועדה בלוחות הזמנים לפעילותה ואולם דווקא יזמי התכניות, כלומר הממשלה וחברותיה - הן שהיו אחראיות למרבית העיכובים (85%), משום שלא עמדו בהכנת תכניות כנדרש ובתיקונן או בשל מחלוקת פנימית בין הרשויות השונות. לפיכך, קובע המבקר, "עצם הקמת הוועדה, מתכונתה וקציבת לוחות הזמנים לפעולותיה לא הספיקו כדי לייעל חלק ניכר מהליכי התכנון במסגרתה"... לפיכך, טוען המבקר, לא השיג הוות"ל את מטרתה באופן מלא - וראוי לבחון מחדש את הדרך לייעל את הליכי התכנון של תשתיות לאומיות." "דו"ח המבקר מוצא עם זאת ליקויים חמורים גם בעבודת הוות"ל עצמה... בין היתר, העיר המבקר, כי החלטות הות"ל מתקבלות בהעדר תכנון כולל שכן משרדי הפנים, התשתיות והתחבורה לא גיבשו עד כה תכניות מתאר ארציות לתשתיות ולדרכים. עוד נטען כי הוות"ל לא נוהגת לבחון את הצורך בתכניות המוגשות ("חלופת מחדל") ואף לא מפקחת על ביצוען של תכניות מאושרות המבוצעות לעתים בניגוד להוראות החוק." "ביצוע עבודות שלא בהתאם לתכניות מאושרות בידי חברת הרכבת והחברה הלאומית לדרכים (מעצ החדשה) - סתר את הוראות החוק ופעגע באינטרסים ציבוריים", כך כותב מבקר המדינה בפרק שהוקדש למספר פרויקטים שקידמו החברות בניגוד לכאורה להוראות התכנית שאושרה להן. כך למשל, טוען המבקר כי מעצ הקימה מערכת גשרים במחלף "עד הלום" בחריגה ניכרת מהוראות התכנית המאושרת והקימה חלק ממבני הדרך, כגון גשר להולכי רגל, ללא הרשאה כנדרש בחוק ובתקנות. זאת, למרות התרעות חוזרות ונשנות כי מדובר בהפרת חוק. רכבת ישראל למשל, החלה בעבודות על מסילת הרכבת בין לוד לבאר שבע לפני שאושרו התכניות לכך, ובמהלך הבנייה מצא מפקח מטעם הוועדה ליקויים בביצוע העבודות שהביאו בין היתר לכריתת עצים ללא רשות ולמפגעים בטיחותיים. נוסף על כך, נמצא כי חברת הרכבת הקימה תחנת רכבת מבלי שאושרו התכניות המפורטות לתחנה." הכתבה המלאה מאת אבי בר-אלי, TheMarker
 

easylivin

New member
../images/Emo27.gif המבקר: המדינה כושלת בתכנון פרוייקטים

וב-ynet כרגיל מתמקדים אך ורק במשרד התחבורה וברכבת, כאילו את כל השאר המבקר לא כתב. אבל ניתן גם להם את זכות הדיבור: "דו"ח המבקר מזכיר כי באוקטובר 2005, לאחר תאונת הרכבת הקשה ברבדים, נקבע כי הרכבת תקים מנהלת שתרכז את הטיפול במפגשים ובקידום הפרדות מפלסיות. מאז יוני 2006, כך אומר המבקר, קודמו בוועדה 47 תכניות ל-49 הפרדות מפלסיות... אלא שתכניות לחוד, ומציאות לחוד. בדיקת המבקר העלתה כי לא פחות מ-40% מההפרדות שקודמו, הוגדרו על-ידי משרד התחבורה כחסרות הצדקה בטיחותית או כלכלית. לעומת זאת, כך אומר המבקר, תכניות מוצדקות כלל לא קודמו. בשני המקרים אגב, לא ניתנו כל נימוקים להחלטות." "תמונת המצב לדברי המבקר, אינה מעודדת גם באשר לתכניות עבור קווי רכבת חדשים. "כמחצית מהליכי התכנון למסילות ברזל שטופלו בוועדה לא הושלמו, וחלקם נמשכים זמן רב. על חברת הרכבת ועל צוות הוועדה להפיק לקחים מהימשכותם של הליכי תכנון אלה". - לאחר מכן הכותב מוסיף גם מסקנות תמוהות משלו, שאותן אין טעם לצטט. הכתבה המלאה שפורסמה באילום שם ב-ynet
 
למעלה