dudusch

New member
הו אהבה גדולה שלי

לקום לאורך כל יום, זה כמו להקיץ לחלום, הו אהבה גדולה שלי, לחשוב אותך ללא הפסק, זאת אוכל להפוך לעסק, הו אהבה גדולה שלי, אם רק תאמרי לי "היה שלי", לך אתן את כל כולי
 
למעלה